Letový simulátor Mig-21 PFM

Zde je scenérie a simulace provozu pro program FS2004 resp. simulátor Mig-21 PFM. Jednotlivé doplňky je zapotřebí standardním způsobem doinstalovat do programu. Vše vzniká spoluprací autorů "pepekcepek" a "kuknamys".


Letová zóna - ortofotomapa a postupně doplňovaný autogen JIH

Jedná se o ortofotomapu publikovanou pro FS9 již před mnoha lety. Pro bechyňské letiště nyní byly sloučeny do adresáře JIH čtverce 13 a 9. Po instalaci do scenery.cfg se v FS9 zobrazí ortofotomapa zemského povrchu.


Scenérie Bechyně LKBC-Bechyne


Scenérie Vodochody, Bechyně z této scenérie používá některé knihovny LKVO


Scenérie Bechyně opět využívá některé objekty z této knihovny. Např. stromy, trávu apod. LHS_LBP_FS2004


Letouny a pozemní technika. Aircraft


Nahrané pohyby jednotlivých letounů a pozemní techniky. Pro jejich přehrávání je nutné instalovat knihovnu FSRecorder. LKBC


Pokud se povede vše nainstalovat, provozní stojánka v západní části letiště nám ožije. Letouny rolují plnit své úkoly v rámci dané letové akce a pozemní techniky obsluhuje jednotlivé stojánky :-)


Program pro přehrávání radiokomunikace a přehledový radar 2017_PFM_ZVUK

Program je primárně určený pro přehrávání radiokomunikace. Pokud je program spuštěný jako exe soubor z adresáře Debug tak je nutné do adresáře Debug nakopírovat složku SOUND. Potom v určený čas jsou přehrávány nahrané zvuky radiokomunikace.

Zároveň program funguje jako jednoduchý přehledový radar a zobrazuje pozici a pohyb letounů. Zobrazuje veškeré nahrané pohyby letounů včetně pozemních pohybů tzn. nemá žádné omezení skutečného radaru. Primárně program FS9 za pomoci modulu FSRecorder má nahrány pohyby techniky jak letecké, tak pozemní. Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo zobrazit data přímo přehrávané modulem FSRecorder v FS9, je vše řešeno jinak. V souborech se čtyřčíselným indexem letounu s příponou *.txt je zaznamenaný pohyb každého letounu vždy po jedné sekundě. Veškeré tyto soubory je potřeba umístit do rootu disku C:\, kde program tyto soubory hledá.

Takže nejdříve spustíme program FS9, samozřejmě s funkčním modulem FSUIPC. Potom spustíme na tom samém PC program 2017_PFM_ZVUK s názvem lesson13.exe. Tento program zapauzuje program FS9. Nyní v FS9 načteme do modulu FSRECORDER pohyby letecké techniky a spustíme přehrávání. Přepneme se do programu 2017_PFM_ZVUK a odpauzujeme ho. Nyní se rozeběhne jak přehrávání pohybu techniky v programu FS9, tak i program 2017_PFM_ZVUK začne přehrávat zvuky radiokomunikace a zároveň zobrazí pohyby letounů na obrazovce "radaru".

Program 2017_PFM_ZVUK můžeme samozřejmě spustit i na druhém PC ve společné síti. Potom je nutné používat modul kromě modulu FSUIPC i modul tuším že s názvem WIDESERVER a s příslušným klientským programem spuštěným na slave PC.


Soubor cdr pro popis objektů letiště Bechyne ortofotomapa.cdr